Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_05173
1.09.1976, Września, woj. poznańskie, Polska.
Uroczystości pogrzebowe Romana Abrahama, gen. Wojska Polskiego, dowodzącego we wrześniu 1939 roku Wielkopolską Brygadą Kawalerii w składzie Armii "Poznań" gen. Tadeusza Kutrzeby. Na przodzie pochodu idą żołnierze. Jeden z nich trzyma w ręku sztandar.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie