Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_05178
1.09.1976, Września, woj. poznańskie, Polska.
Uroczystości pogrzebowe gen. Wojska Polskiego Romana Abrahama, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 r. W kondukcie pogrzebowym uczestniczą poczty wojskowe.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie