Zdjęcie

Sygnatura: SPP_FOT_06374
Odezwa Komendanta Głównego Straży Obywatelskiej Janusza Regulskiego z 29 września 1939 r. do mieszkańców stolicy w sprawie zachowania porządku publicznego w związku z kapitulacją miasta.
Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie