Zdjęcie

Sygnatura: 2013
1.01.1943, Northolt, Anglia, Wielka Brytania.
Piloci 306 Dywizjonu Myśliwskiego "Toruńskiego". W środku (w głębi) stoi ppor. Henryk Pietrzak. Pierwszy od lewej stoi kpt. Kazimierz Rutkowski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie