Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_T106_0038
19.10.1919, Kraków, Polska.
Uroczystości wojskowe z udziałem Naczelnika Józefa Piłsudskiego i gen. Józefa Hallera. Podpis na odwrocie: "Na pamiątkę zjednoczenia armii polskiej i narodu, podczas defilady". Na pierwszym planie kawalerzysta na koniu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie