Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_T118_0039
7.11.1945, Kościan, Polska.
Uroczysty pogrzeb obywateli miasta (w tym Franciszka Leśniaka, kierownika szkoły w Bieżynie, pow. Kościan) rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939 r. Trumny na rynku przed Ratuszem ozdobionym biało-czerwonymi flagami, nad drzwiami wisi hasło: "Cześć męczennikom 1939".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [przekazał Jan Leśniak].