Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_006
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. W samochodzie obok Marszałka Józefa Piłsudskiego siedzi płk Witold Wartha, szef Biura Inspekcji Ministerstwa Spraw Wojskowych. Za samochodem konno: gen. Gustaw Orlicz-Dreszer i ppłk Max, szef sztabu Inspektoratu Armii.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie