Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_007
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. W samochodzie obok Marszałka Józefa Piłsudskiego siedzi płk Witold Wartha, szef Biura Inspekcji Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie