Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_016
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski wita się z generałami, od lewej: gen. Aleksander Osiński, gen. Daniel Konarzewski, gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer (salutuje), biskup polowy Józef Gawlina, gen. Juliusz Rómmel, gen. Leon Berbecki, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, gen. Aleksander Narbut-Łuczyński, gen. Marian Przewłocki. Z prawej stoi płk Witold Wartha.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie