Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_017
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski i oficerowie, m.in. mjr artylerii Adam Skałkowski, płk Witold Wartha i płk Jan Karcz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie