Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_019
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski wita zagranicznych delegatów. Piąty od prawej stoi gen. brygady d'Arbonneau, siódmy gen. mjr Schindler.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie