Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_023
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Za Marszałkiem Józefem Piłsudskim idą: płk Witold Wartha i płk Jan Karcz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie