Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_024
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Z lewej stoi grupa zagranicznych delegatów, m.in. oficerowie niemieccy i francuscy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie