Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_025
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski oczekuje na trybunie przyjazdu prezydenta Ignacego Mościckiego, z tyłu stoi płk Witold Wartha.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie