Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_038
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Grupa zagranicznych delegatów na dziedzińcu zamku wawelskiego.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie