Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_34_042
Kwiecień 1942, Wrewskoje, Uzbekistan, ZSRR.
Obóz dla ludności cywilnej przy powstającej Armii Andersa. Żona polskiego osadnika wojskowego wraz z dziećmi po powrocie z kołchozu. Dzieci jedzą kaszę z menażki.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, przekazał płk dypl. W. Bąkiewicz [album 34 - AP na Wschodzie, 1 DP im. T. Kościuszki].