Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_34_044
3.04.1943, Qum (Qom), Iran.
Główna ulica miasta, w głębi meczet.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, przekazał płk dypl. W. Bąkiewicz [album 34 - AP na Wschodzie, 1 DP im. T. Kościuszki].