Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_73_002
1942, Wrewskoje, Uzbekistan, ZSRR.
Obóz formującej się Armii Andersa. Chłopcy w łachmanach czekają na obiad.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie