Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM118_002
Marzec 1942, ZSRR.
Formowanie armii polskiej w Związku Radzieckim - ochotnicy, którzy dopiero dotarli do obozu, uczestniczą w mszy świętej. Podpis w albumie: "Droga lotników z niewoli sowieckiej do Wielkiej Brytanii".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie