Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM13_063
3.05.1940, okolice Nancy, Francja.
1 Dywizja Grenadierów Wojska Polskiego we Francji - obchody święta Konstytucji 3 maja odbywające się przy szosie Autreville-Martigny. Na zdjęciu przegląd pododdziałów, w środku idzie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski, obok (w jasnym płaszczu) prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 13 płk Franciszka Arciszewskiego - prezydent RP, rząd RP i WP we Francji]