Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM13_062
3.05.1940, okolice Nancy, Francja.
1 Dywizja Grenadierów Wojska Polskiego we Francji - obchody święta Konstytucji 3 maja odbywające się przy szosie Autreville-Martigny. Na zdjęciu żołnierz grający na trąbce.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 13 płk Franciszka Arciszewskiego - prezydent RP, rząd RP i WP we Francji]