Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM13_100
Czerwiec 1940, brak miejsca.
Ewakuacja Polaków z Francji do Wielkiej Brytanii, fragment statku.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 13 płk Franciszka Arciszewskiego - prezydent RP, rząd RP i WP we Francji]