Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_007
11.11.1941, Buzułuk, obł. Czkałowsk, ZSRR.
Grupa osób w gmachu Sztabu Armii Polskiej - kobiety w sukienkach i waciakach oraz czterej żołnierze.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie