Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_008
1941, Buzułuk, obł. Czkałowsk, ZSRR.
Formowanie Armii Polskiej w Związku Radzieckim - trzy młode kobiety w waciakach.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie