Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_009
1941, Tockoje, ZSRR.
Inspekcja w 6 Dywizji Piechoty, w środku idzie gen. Władysław Anders.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie