Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_032
Zima 1941, Tockoje, ZSRR.
Obóz formującej się Armii Andersa. Pogrzeb żołnierza, dwaj mężczyźni zdejmują trumnę z wozu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie