Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM30_033
1941, Tockoje, ZSRR.
Obóz formującej się Armii Andersa, wizyta u obozowego fryzjera.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie