Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM318_005
24.06.1942, Carron School, Wielka Brytania.
Prezydent RP Władysław Raczkiewicz wizytuje 12. Batalion Łączności I Korpusu Polskiego. Prezydent wita się z dowódcą batalionu kapitanem Janeckim. Towarzyszą mu gen. Marian Kukiel (1. z prawej) i ppłk Konarski (1. z lewej).
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 318 - 12. Batalion Łączności]