Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM318_006
1942-1943, Kinnaird House, Wielka Brytania.
Ćwiczenia 12 Batalionu Łączności I Korpusu Polskiego. Zamaskowany Ośrodek Łączności. Od prawej: ppor. Mocek, kpr. Stawicki, ppor. Horoch, ppor. Rudziński i por. Krokowski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album 318 - 12. Batalion Łączności]