Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM50_014
Przed 1939, Gdynia, Polska.
Urządzenia przeładunkowe na nabrzeżu - widok od strony basenu portowego.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie