Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM50_015
Przed 1939, Gdynia, Polska.
Statki i barki przy nabrzeżu portu węglowego, w centrum pociąg towarowy.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie