Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_118_005
Marzec 1942, ZSRR.
Formowanie armii polskiej w Związku Radzieckim - żołnierze na stacji kolejowej w drodze na południe. W środku stoją dwaj Uzbecy w kożuchach. Podpis w albumie: "Droga lotników z niewoli sowieckiej do Wielkiej Brytanii".
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie