Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_PUDELKO1_026
1921-1939, Kraków, Polska.
Kuchnia pułkowa 5 Pułku Artylerii Ciężkiej.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie