Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_MLOTEK_014
30.11.1940, Egipt.
Francuski generał Georges Catroux, przywódca Wolnych Francuzów w Afryce (z przodu) wizytuje Brygadę Strzelców Karpackich, gen. Catroux towarzyszy m.in. dowódca brygady gen. Stanisław Kopański (1. z prawej).
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [kolekcja mjr Mieczysława Młotka].