Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_MLOTEK_015
30.11.1940, Egipt.
Francuski generał Georges Catroux, przywódca Wolnych Francuzów w Afryce (z przodu) wizytuje Brygadę Strzelców Karpackich. Gen. Catroux podczas przeglądu pododdziałów towarzyszy m.in. dowódca brygady gen. Stanisław Kopański (w drugim rzędzie z lewej).
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [kolekcja mjr Mieczysława Młotka].