Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM287_029
1914-1917, prowincja Trydent, północne Włochy.
Ppor. Grunwald, ppor. Bussi, ppor. Schponer, pchor. Niepokój.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 287 z wojny 1914-1917 - front włoski].