Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_ALBUM287_031
1914-1917, prowincja Trydent, północne Włochy
Ppor. Grunwald, ppor. Biłas, pchor. Rudnicki i ppor. Bussi.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album nr 287 z wojny 1914-1917 - front włoski].