Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_KOPERTA_PCK_001
Grudzień 1942, Teheran, Iran.
Ognisko Polskiego Czerwonego Krzyża, czytelnia.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, [koperta PCK].