Zdjęcie

Sygnatura: IS_2012_KOPERTA_PCK_002
1940-1945, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Pracownice Centrali Polskiego Czerwonego Krzyża.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, [koperta PCK].