Zdjęcie

Sygnatura: IS_612_005
1934, Chwaliszewo, Polska.
Manewry 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Orkiestra pułkowa podczas próby w parku.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie