Zdjęcie

Sygnatura: IS_612_006
1934, Chwaliszewo, Polska.
Manewry 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Orkiestra pułkowa grająca na tarasie domu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie