Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_NIEMIECKIEGO_OFICERA_002
Czerwiec 1941, brak miejsca.
Żydowski cmentarz, na pierwszym planie cztery Macewy. Pierwsza od prawej mogiła pochodzi z 1933 roku. W tle góry.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie