Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_NIEMIECKIEGO_OFICERA_019
Po 22.06.1941, Romaniki.
I Dywizja Strzelców Górskich. Chwila zadumy nad mogiłą poległego towarzysza walki. Na drewnianym krzyżu zawieszony został hełm wojskowy. W oddali widoczne są drzewa.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie