Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM_NIEMIECKIEGO_OFICERA_023
Po 22.06.1941, brak miejsca.
Żołnierz z oddziałów I Dywizji Strzelców Górskich mija zniszczoną armatę radziecką 75 mm (wraz z jaszczem) oraz martwe konie pozostawione przy torach kolejowych. W oddali widoczna jest kolumna motorowa wojsk niemieckich oraz pola uprawne.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie