Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM151_119
11.07.1927, Lwów, Polska.
Święto Pułku, goście podczas mszy polowej.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie