Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM151_121
11.07.1927, Lwów, Polska.
Święto Pułku, stół 3-go szwadronu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie