Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM151_132
11.07.1928, Lwów, Polska.
Święto pułkowe, siedzą od lewej: płk Antoni Szuszkiewicz, płk Marian Przewłocki, gen. Janusz Głuchowski. Z prawej: mjr Albert Wielopolski, płk Cyprian Bystram.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie