Zdjęcie

Sygnatura: IS_ALBUM151_133
Lata 20., Polska.
Zakończenie biegu św. Huberta w szwadronie szkolnym. Pani W. Neyman, ppor. Gwidon Salomon, ppor. Edward Brandt, płk Antoni Szuszkiewicz, mjr Witold Czaykowski, wachm. Kloc, por. Stanisław Neyman, mjr Edward Godlewski, wachm. Dewald, kpr. Mendocha, plut. Gołasz, wachm. Zenkner, plut. Józwa, wachm. Polak, plut. Przybyła, kpr. Gładysz, kpr. Stopyra.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie