Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_IRAN_B1-P034_5-6
1942, Teheran, Iran (Persja).
Obóz dla polskich uchodźców. Wydawanie posiłku dzieciom, które siedzą na podłodze z miskami na kolanach. Dyżurna rozlewa zupę, druga dyżurna podaje dzieciom miski z jedzeniam.
Fot. NN, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy B-I IRAN] - płachta 34