Zdjęcie

Sygnatura: IS_NEGATYWY_ROSJA_A1-P08_6-6
Grudzień 1941, Kołtubanka, obł. Czkałowsk, ZSRR.
Obóz formującej się Armii Andersa, kuchnia w barakach.
Fot. Czesław Zembal, Instytut Polski im. Gen. Sikorskiego w Londynie [album negatywowy A-I ROSJA] - płachta 8